Direct advies aanvragen

Advies 1504 – Berekening branddoorslag houtconstructie

Een houten scheidingsconstructie die onderdeel uitmaakt van een omgevingsvergunning voor de bouw van een hotel-restaurant, dient brandwerend te worden uitgevoerd. Hiervoor is een berekening gemaakt op basis van de Eurocode voor houtconstructies: NEN-EN 1995-1-2 bijlage E. De gemeente accepteert de berekening niet omdat de brandwerendheid van de constructie niet is bepaald volgens de door het Bouwbesluit aangewezen NEN 6068.

Download hier het advies