Direct advies aanvragen

Advies 1506 – Onderbouwing gelijkwaardigheid sprinkler

De nieuwbouw van een groot distributiemagazijn bestaat uit opslagruimtes (industriefunctie), kantoor- en bijeenkomstfuncties. Het totale complex bestaat uit vier brandcompartimenten met een grootte variërend tussen 19.000 m2 en 58.000 m2. In het gehele complex wordt een sprinklerinstallatie toegepast. Aanvrager is van mening dat het toepassen van een sprinklerinstallatie voldoende onderbouwing is voor de gelijkwaardigheid op het overschrijden van de maximaal toegestane grootte van een brandcompartiment. Bovendien is de aanvrager van mening dat het bevoegd gezag geen methoden verplicht mag stellen om deze gelijkwaardigheid te onderbouwen.

Download hier het advies