Direct advies aanvragen

Advies 1510 – Kantschuif op dubbele brandwerende deur

In een 60 minuten brandwerende inwendige scheidingsconstructie is een 60 minuten brandwerende dubbele deur opgenomen. De loopdeur is uitgevoerd als zelfsluitende deur. De standdeur wordt alleen incidenteel geopend bij het vervoer van grote objecten en is voorzien van twee kantschuiven op de deur. De brandweer is van mening dat deze deur, conform prestatie-eis ook als zelfsluitend uitgevoerd dient te worden. De eigenaar vindt een deurdranger op deze deur in het gebruik zeer onwenselijk en is van mening dat hier sprake is van een gelijkwaardige oplossing.

Download hier het advies