Direct advies aanvragen

Advies 1404 – Vluchten langs andere woning / portiekontsluiting

Een nieuw te bouwen appartementengebouw bevat in totaal 14 appartementen in drie bouwlagen. Enkele appartementen worden ontsloten via een besloten trappenhuis, enkele via een galerij en enkele direct via het aansluitende terrein. Twee appartementen worden ontsloten via een besloten gang [...]

Advies 1308 – Brandwerend rolscherm OV-busterminal

Er wordt een nieuwe OV-terminal gebouwd. De terminal omvat onder andere een nieuw overdekt ‘busstation’, dat ruimte biedt aan twintig bussen. Boven dit busstation zijn kantoren gesitueerd. De kantoren zijn voorzien van beglaasde patio’s die van het busstation zijn afgescheiden [...]

Advies 1306-1 – Sprinkler en brandwerende coating in kantoorgebouw

De nieuwbouw van een stadskantoor bestaat deels uit nieuwbouw en deels uit bestaande bouw. De nieuwbouw bevat kantoorfuncties, winkelfuncties, woningen en een ondergrondse parkeergarage. In het gebouw liggen brandcompartimenten die groter zijn dan 1000 m2, de wbdbo tussen de brandcompartimenten [...]

Advies 1305 – Flexibele brandcompartimentering

In een megastal (lichte industrie) bevindt zich een centrale gang tussen twee brandcompartimenten. De wanden aan weerszijden van de gang zijn 60 minuten brandwerend. De brandmuur links is onlosmakelijk verbonden met de spanten van het linker dierenverblijf. De spanten rechts [...]

Advies 1304 – Handhaving brandveiligheid

Tijdens een brandveiligheidscontrole in een medisch centrum, zijn er onvolkomenheden geconstateerd. Deze moeten verholpen worden in een gegeven tijdsbestek. De aanvrager heeft vragen m.b.t. de brief van de brandweer en vraagt in hoeverre deze zaken kloppen. Zo wil hij weten [...]

Advies 1303 – IJsblokjesmachine in gangzone hotel

Een hotel heeft gangen met daaraan hotelkamers. Op elke verdieping staat op de gang een ijsblokjesmachine. Volgens de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 vormt dit geen belemmering van de vluchtroute. Het bevoegd gezag is echter van mening dat de machine [...]

Advies 1302-1 – Parkeren onder galerij woongebouw

In een nieuw appartementengebouw worden de woningen ontsloten via galerijen. Samen met andere bebouwing omsluit het gebouw een binnenterrein, bestemd voor het parkeren van auto’s.  Een deel van dit parkeerterrein is overdekt en is aangemerkt als een overige gebruiksfunctie. Het [...]

Advies 1301-02 – Toepassing NEN 6068 of BvB2007

Voor de herbouw en uitbreiding van een  garage is op basis van de methode Beheersbaarheid van Brand 2007 (BvB 2007) een gelijkwaardigheidsrapportage opgesteld. Volgens de methode BvB 2007 moest de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) naar de omgeving ter [...]