Direct advies aanvragen

Advies 1011 – Vuurbelasting liften

De aanvrager heeft een gebouw met een hoogte van ongeveer 35 meter. Het gebouw heeft twee verkeerskernen. In de hoofdkern zijn drie liftschachten aanwezig en een trappenhuis. Eén van de liftschachten is bestemd voor een brandweerlift. Tussen de liftschachten en het trappenhuis ligt op elke verdieping een voorportaal. Dit voorportaal en het trappenhuis zijn ruimten waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert. In de nevenkern ligt slechts een trappenhuis. De brandscheiding tussen een kern en de rest van het gebouw bedraagt meer dan 6o minuten.  De aanvrager wil weten of de brandscheiding van de liftschachten en het voorportaal naar het trappenhuis ten minste 60 minuten moet zijn.

Download hier het advies