Direct advies aanvragen

Advies 1102 – Gelijkwaardigheid compartimentering ziekenhuis

Van een ziekenhuis voldoet de huidige indeling in subbrandcompartimenten niet aan de voorschriften voor bestaande bouw van het Bouwbesluit 2003. Het ziekenhuis heeft een voorstel gemaakt voor het treffen van maatregelen voor een gelijkwaardig veiligheidsniveau als bedoeld in het Bouwbesluit 2003. Het bevoegd gezag is er niet van overtuigd dat uitvoering van de maatregelen leidt tot gelijkwaardige veiligheid.

Download hier het advies