Direct advies aanvragen

Advies 1116-02 – Rookverspreiding galerij met vides

Bij een woon-/winkelgebouw is onder voorwaarden een vergunning afgegeven. Er moet worden aangetoond dat de galerij als niet-besloten kan worden beschouwd. De galerij is voorzien van grote vides in verband met daglichttoetreding. In de rapportage van het CFD-onderzoek, is naar de mening van de adviseur, aangetoond dat deze galerij ten minste een gelijke mate van vluchtveiligheid heeft als een ‘standaard’ galerij waaraan de toelichting op artikel 2.169 refereert. De brandweer is niet akkoord met de gehanteerde methodiek.

Download hier het advies