Direct advies aanvragen

Advies 1205 – Gebruiksfunctie

De brandweer heeft een melding brandveilig gebruik ontvangen. De melding betreft een huis, waarin een aantal licht-verstandelijk gehandicapte kinderen (0 tot 10 jaar) met gedragsproblemen worden opgevangen in een woning. Het gaat hier om kinderen die hier niet wonen en een zorgindicatie hebben op basis van de AWBZ. De zorg die wordt verleend heeft daarmee een bedrijfsmatig karakter. De adviesvrager en de brandweer hebben een verschil van mening over de gebruiksfunctie van het huis. De brandweer is van mening dat het een woonfunctie voor zorg betreft, specifiek een groepszorgwoning met 24-uurs zorg. De zorgondernemer vindt dat het gebouw als een (gewone) woonfunctie moet worden aangemerkt.

Download hier het advies