Direct advies aanvragen

Advies 1210 – Toepassing van BvB 1995 bij verbouw

Een pand met verschillende gebruiksfuncties bestaat uit één groot brandcompartiment met een oppervlak van ca. 6.000 m2. De bouwvergunning is in 2004 verleend op basis van gelijkwaardigheid. Daarbij is destijds gebruik gemaakt van de methode ‘Beheersbaarheid van Brand’ (BvB) uit 1995.

Voor een verbouwing is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De gemeente heeft daarna verzocht om aanvullende informatie. Onderdeel van dat verzoek is een uitspraak van de adviescommissie over het ontstane geschil. Deze gaat over de beperking van uitbreiding van brand op basis van BvB 1995 en BvB 2007.

Download hier het advies