Direct advies aanvragen

Advies 1301-02 – Toepassing NEN 6068 of BvB2007

Voor de herbouw en uitbreiding van een  garage is op basis van de methode Beheersbaarheid van Brand 2007 (BvB 2007) een gelijkwaardigheidsrapportage opgesteld. Volgens de methode BvB 2007 moest de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) naar de omgeving ter plaatse van de zuidgevel, ter plaatse van de werkplaats voor vrachtwagens, ten minste 60 minuten zijn. Vanwege de geringe afstand tussen de gevel en de perceelgrens (3 m) moest de gevel volgens de methode BvB 2007, van binnen naar buiten, ten minste 30 minuten brandwerendheid worden uitgevoerd. Na het gereedkomen van het gebouw blijkt dat de staalconstructie niet brandwerend uitgevoerd is. De eigenaar moet aanvullende werkzaamheden laten uitvoeren. Hierbij wil hij de kolommen en dakliggers brandwerend coaten. Hierbij is de vraag ontstaan of in dit geval de brandoverslag met de berekeningsmethode volgens NEN 6068 of BvB 2007 moet worden bepaald.

Download hier het advies