Direct advies aanvragen

Advies 1302-1 – Parkeren onder galerij woongebouw

In een nieuw appartementengebouw worden de woningen ontsloten via galerijen. Samen met andere bebouwing omsluit het gebouw een binnenterrein, bestemd voor het parkeren van auto’s.  Een deel van dit parkeerterrein is overdekt en is aangemerkt als een overige gebruiksfunctie. Het overdekte deel sluit aan op de galerijen van het appartementengebouw. Tussen de overdekte parkeerplaatsen en het appartementengebouw wordt een 60 minuten brandwerende scheiding gerealiseerd. De aanvrager en het bevoegd gezag zijn het niet eens over het voldoen van de galerijen aan het Bouwbesluit 2003. 

Download hier het advies