Direct advies aanvragen

Advies 1303 – IJsblokjesmachine in gangzone hotel

Een hotel heeft gangen met daaraan hotelkamers. Op elke verdieping staat op de gang een ijsblokjesmachine. Volgens de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 vormt dit geen belemmering van de vluchtroute. Het bevoegd gezag is echter van mening dat de machine een gevaar voor brand oplevert. Volgens de aanvrager voldoen de apparaten aan de voorschriften en zullen nauwelijks bijdragen tot de vuurlast van de vluchtroute. In hoeverre vormen de apparaten een restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand als bedoeld in artikel 7.10 van het Bouwbesluit 2012?

Download hier het advies