Direct advies aanvragen

Advies 1408 – Brandwerendheid vluchtroutes woontoren

In twee nieuw te bouwen woontorens worden in totaal 220 appartementen ondergebracht. De bovenste vloer van een verblijfsgebied ligt op 69,9 m boven het aansluitende terrein. Er bestaat op vier punten verschil van inzicht tussen de vergunningaanvrager en de gemeente over de inrichting van de vluchtroutes vanuit de appartementen:

  1. De 60 minuten brandwerende brandscheiding tussen de lifthal van de brandweerlift en de woningen is uitgevoerd als 2×30 minuten brandwerende scheidingen. De gemeente vindt dit niet gelijkwaardig.
  2. De twee onafhankelijke vluchtroutes vanuit de woningtoegangen komen altijd samen in een gezamenlijk brandwerend voorportaal dat twee onafhankelijke trappenhuizen ontsluit. De gemeente vindt dat er twee afzonderlijke voorportalen moeten zijn om twee onafhankelijke vluchtroutes te kunnen waarborgen;
  3. De gemeente vindt dat brand-/rookwerendheid tussen boven-elkaar-liggende voorportalen voor het trappenhuis niet gewaarborgd is omdat er onderling verbinding is door een niet brandwerend afgescheiden leiding-/ventilatieschacht die de voorportalen met elkaar verbindt.
  4. Op het laatste horizontale stuk van de vluchtroute op de begane grond, tussen trappenhuis en aansluitende terrein, komen deuren uit van aansluitende ruimten die onderdeel uitmaken van een brandcompartiment. De gemeente is van mening dat hier ten minste rooksluizen moeten worden gemaakt om dit stuk vluchtroute rookvrij te houden.

Download hier het advies