Direct advies aanvragen

Advies 1410-1 – Sprinklermeldinstallatie ipv BMI

Een bestaande parkeergarage van ruim 25.000 m2 bevindt zich onder een bestaand kantoorgebouw. Kantoren en parkeergarage zijn aangesloten op één gecertificeerde sprinklermeldinstallatie. De brandweer heeft bij een inspectie geconstateerd dat er in de parkeergarage geen automatische rookmelders zijn gemonteerd die zijn aangesloten op een brandmeldinstallatie conform NEN 2535 en bijbehorende ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575. De gemeente is van mening dat hierdoor niet wordt voldaan aan de Bouwbesluitvoorschriften voor bestaande bouw en eist dat alsnog een brandmeldinstallatie conform NEN 2535 en een ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575 wordt aangebracht.

Download hier het advies