Direct advies aanvragen

Advies 1511 – Grootte nevenfunctie van een industriefunctie

Voor de bouw van een bedrijfshal van 1.570 m2 is in 2013 een omgevingsvergunning verleend. Binnen de bedrijfshal was 71 m2 kantoorfunctie voorzien als nevenfunctie van de industriefunctie. Bij inspectie door de gemeente blijkt 246 m2 te zijn gerealiseerd. Omdat dit meer is dan de 100 m2 die volgens de prestatie-eisen is toegestaan doet aanvrager een nieuwe vergunningaanvraag ter legalisatie. Hierin wordt  de methode Beheersbaarheid van brand 2007 / NEN 6060 gebruikt om gelijkwaardigheid te onderbouwen voor de overschrijding van de prestatie-eis. De gemeente is van mening dat in dit geval geen gebruik gemaakt mag worden van de methode BvB 2007 / NEN 6060 omdat de totale vloeroppervlakte van 1.570 m2 binnen de maximale omvang van de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit 2012 valt.

Download hier het advies