Direct advies aanvragen

Advies 1512 – Toevoeging kantoorunits in groot brandcompartiment

Een firma heeft behoefte aan uitbreiding van de kantoorruimte en besluit om 175 m2 prefab kantoorunits, op poten, op een hoogte van ca. 3,6 m in de bestaande bedrijfshal van 8.187 m2 uit 2007 te plaatsen. Hiervoor vraagt zij een omgevingsvergunning aan. De vloeroppervlakte van de bedrijfshal was, en is, groter dan is toegestaan volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit. Op basis van de methode Beheersbaarheid van brand 1995 is indertijd een gelijkwaardige veiligheid onderbouwd en vergund. De Veiligheidsregio is van mening dat door plaatsing van de kantoorunits het brandveiligheidsniveau in de bedrijfshal verslechtert en daarmee niet meer voldoet aan het indertijd overeengekomen brandveiligheidsniveau dat nu het rechtens verkregen niveau is.

Download hier het advies