Direct advies aanvragen

Advies 1601 – Deur liftmonteur in veiligheidstrappenhuis

De luxe appartementen in een tot woongebouw getransformeerd gebouw zijn aangewezen op één veiligheidsvluchtroute die voert door een trappenhuis dat bereikbaar is via de terrassen van de appartementen. Op elke verdieping worden één á twee appartementen ontsloten via een kleine lifthal. Op aandringen van het Liftinstituut is een deur gemaakt tussen de (kleine) lifthal op elke verdieping en het vluchttrappenhuis om een liftmonteur een vluchtmogelijkheid te bieden in geval van een calamiteit. De VvE van het appartementengebouw vindt het toegestane gebruik van deze deur onnodig beperkend en wil het gebruik van deze deur verruimen.

Download hier het advies