Direct advies aanvragen

Advies 1602 – Smalle gangen

Een bestaand gebouw is verbouwd tot een woonfunctie voor kamergewijze verhuur. De gerealiseerde gang blijkt na oplevering smaller te zijn dan op de vergunningstekening is aangegeven. Bovendien draaien sommige deuren over de vloer van de gezamenlijke verkeersruimte (corridor). De deuren kunnen geopend worden in een hoek van ca. 180o. Indien de deuren onder een hoek van 90o geopend staan, is de gang nagenoeg geblokkeerd: er blijft grofweg 200 tot 250 mm vrije breedte over. De gemeente treedt handhavend op, omdat deze situatie naar haar oordeel strijdigheid oplevert met artikel 7.16 van het Bouwbesluit 2012 (restrisico veilig vluchten bij brand).

Download hier het advies