Direct advies aanvragen

Advies 1706 – Toegang stallingsgarage vanuit portiek

Een nieuw te bouwen woongebouw bestaat uit vijf luxe appartementen die verdeeld zijn over twee bouwlagen. De bovenste bouwlaag ligt op 3,60 m boven het aansluitende terrein. De appartementen worden ontsloten via een portiektrappenhuis. Onder het gebouw is een ondergrondse stallingsgarage voorzien voor de bewoners. Tevens is hier het bergingenblok opgenomen waarin zich de buitenbergingen voor de appartementen bevinden. Zowel het bergingenblok als de stallingsgarage zijn direct bereikbaar via het portiektrappenhuis. De adviseur van de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen is van mening dat het portiektrappenhuis rechtstreeks voldoet aan het ‘portiekartikel’, artikel 2.104 vierde lid, omdat stallingsgarage en bergingenblok te beschouwen zijn als een nevenfunctie van de woonfunctie. De brandweer is van mening dat geen directe toegangen tussen stallingsgarage en bergingenblok aan de ene kant en het portiektrappenhuis aan de andere kant, mogen worden gemaakt en dat dit extra risico’s oplevert in geval van brand die onwenselijk zijn in een portieksituatie.

Download hier het advies