Direct advies aanvragen

Advies 1708-1 – Houtpellettoestel in studentenhuis

Bij een inspectie van een onlangs verbouwd appartementengebouw met kamers voor kamergewijze verhuur, constateert de gemeente dat, in afwijking van de omgevingsvergunning voor het bouwen, een verbrandingstoestel is geïnstalleerd voor het verbranden van houtpellets dat niet brandwerend is afgescheiden van de woonfunctie voor kamergewijze verhuur. De gemeente is van mening dat het stooktoestel een totale nominale belasting van meer dan 160 kW heeft en daarom in een afzonderlijk brandcompartiment moet zijn gelegen. Bovendien is een opslagruimte voor houtpellets gerealiseerd waarbij gevaar voor stofexplosie bestaat. Er had een omgevingsvergunning voor het bouwen moeten worden aangevraagd. De eigenaar is van mening dat het gaat om een stooktoestel van 150 kW met een niet-brandgevaarlijke brandstof en dat geen vergunning is vereist.

Download hier het advies