Direct advies aanvragen

Advies 1711-1 – WBDBO bedrijfshal door spiegelsymmetrie

Een bedrijfspand grenst met één gevel aan de erfgrens. Aanvrager heeft voorzien in een brandwerendheid van deze gevel van 60 minuten van buiten naar binnen. Volgens de aanvrager is ook de brandwerendheid van een evt. buurpand voldoende gewaarborgd door een brandwerendheid van 60 minuten van buiten naar binnen, op grond van spiegelsymmetrie, zoals vereist in Bouwbesluit 2012 artikel 2.84, achtste lid. De brandweer is van mening dat de brandwerendheid van binnen naar buiten moet worden bepaald en dat hier, door toepassing van spiegelsymmetrie, een brandwerendheid van 30 minuten voor mag worden aangehouden. Op 30 april 2020 zijn enkele verduidelijkingen in de tekst aangebracht.

Download hier het advies