Direct advies aanvragen

Advies 1715 – brandveilig gebruik groepszorgwoning en onderhoudstermijn brandslanghaspel

Omgevingsvergunning of gebruiksmelding brandveilig gebruik?

In een bestaande groepszorgwoning wordt 24-uurszorg geleverd door een zorgverlener aan personen met een verstandelijke beperking. De gemeente heeft aangegeven dat, op basis van deze gebruiksfunctie, een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik aangevraagd dient te worden.

Onderhoudsfrequentie brandslanghaspel

Bovendien heeft de gemeente aangegeven dat de aanwezige brandslanghaspels jaarlijks moeten worden gecontroleerd. De zorgverlener is van mening dat hier geen sprake kan zijn van een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik en is bovendien van mening dat het eens per twee jaar controleren van de brandslanghaspels volstaat.

Download hier het advies