Direct advies aanvragen

Advies 1716 – brandbaar plafond in dagopvang en groepszorgwoning gehandicapten

Brandklasse E, gespoten plafondisolatie

Bij een renovatie van een enkellaags gebouw voor dagbesteding voor circa 80 gehandicapte, niet-zelfredzame personen en van een enkellaagse groepszorgwoning voor circa 16 zorgcliënten is een in-situ gespoten PUR-schuimisolatie aangebracht onder het gehele dakoppervlak van beide gebouwen. Deze isolatie voldoet aan brandklasse E volgens NEN-EN 13501-1. Dit voldoet niet aan het Bouwbesluit 2012.

Gelijkwaardigheid

De brandveiligheidsadviseur stelt daarom voor om een glaswoldeken op het bestaande verlaagde plafond te leggen, het verlaagde plafond te verstevigen en rookmelders boven het plafond te plaatsen. Hiermee denkt hij een gelijkwaardige veiligheid te kunnen bieden als is beoogd met het Bouwbesluit. De brandweer is van mening dat met de voorgestelde maatregelen, de snelheid van signalering van brand dankzij de rookmelders mogelijk verbetert, maar dat de brandontwikkeling niet minder snel zal gaan Daardoor blijft er reëel gevaar voor slachtoffers bij brand.

Download hier het advies