Direct advies aanvragen

ATGB-advies 1801 – Op portiek aangewezen gebruiksoppervlakte

Op portiek aangewezen gebruiksoppervlakte

In een nieuw te bouwen woongebouw met een portiekontsluiting hebben de woningen op de begane grond een vluchtroute naar het aansluitende terrein die niet door het portiektrappenhuis voert. Deze woningen worden wel ontsloten via het portiektrappenhuis. Volgens de gemeente zijn deze woningen dan ook aangewezen op het portiektrappenhuis conform Bouwbesluit artikel 2.104 lid 4-b en is daardoor meer dan 800 m2 aan gebruiksoppervlakte aangewezen op het trappenhuis. Daardoor is volgens de gemeente een veiligheidsvluchtroute vereist en kan niet worden volstaan met een extra beschermde vluchtroute die door een portiektrappenhuis voert. De aanvrager is van mening dat de betreffende woningen voor het vluchten bij brand helemaal niet zijn aangewezen op het portiektrappenhuis en dat rechtstreeks wordt voldaan aan de prestatie-eis in artikel 2.104 lid 4-b.

Stallingsgarage, als nevenfunctie bereikbaar via portiektrappenhuis

Verder is de half verdiepte stallingsgarage direct via het portiektrappenhuis bereikbaar. Volgens de vergunningaanvrager is de stollingsgarage een nevenfunctie van de woonfunctie en is dit daarom, conform artikel 2.104 lid 4, toegestaan. De gemeente is het hier niet mee eens.

Download hier het advies