Direct advies aanvragen

ATGB-advies 1805 – Energieprestatie ‘circulaire’ vakantiechalets

In een vakantiepark worden 16 vakantiechalets gebouwd die, in het kader van circulair bouwen, deels bestaan uit geveldelen afkomstig van bestaande vakantiechalets. De hergebruikte geveldelen voldoen niet aan de vereiste warmteweerstand die het Bouwbesluit 2012 eist voor nieuwbouw. Daarom heeft de adviseur de chalets voorzien van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en aangetoond dat desondanks wel ruimschoots aan de energieprestatie wordt voldaan. De adviseur is van mening dat hiermee een gelijkwaardige energiezuinigheid is aangetoond als is beoogd met de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit. De gemeente is van mening dat de verhouding tussen passieve en actieve energiemaatregelen in de energieprestatie in balans moet blijven en dat daarom de eis voor thermische isolatie uit het Bouwbesluit niet mag worden onderschreden.

Download hier het advies