Direct advies aanvragen

ATGB-advies 1806 – Sanitaire ruimten binnen zone beschermd subbrandcompartiment

Een voormalig kantoorpand wordt herbestemd tot studentenwoningen (woonfunctie voor kamerbewijze verhuur). Er is begonnen met de verbouwing van de begane grond die wordt ingedeeld met woonunits die ontsloten worden via een corridor. Er worden geen aanvullende brandscheidingen gerealiseerd. Er is dan ook geen omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd. Bij een inspectie constateert de gemeente dat hele bouwlaag als beschermd subbrandcompartiment is voorzien en dat dit 1.024 m2 groot is. Volgens het Bouwbesluit mag een beschermd subbrandcompartiment niet groter dan 1000 m2 zijn. De gemeente legt een bouwstop en een last onder dwangsom op. De adviseur van de eigenaar geeft aan dat sanitaire voorzieningen volgens het Bouwbesluit 2012 niet per se in een brandcompartiment hoeven te liggen en dus ook niet in een beschermd subbrandcompartiment. De oppervlakte hiervan mag dus van de totale oppervlakte van het brandcompartiment worden afgetrokken waardoor het beschermd subbrandcompartiment feitelijk kleiner dan 1.000 m2 is. De gemeente is van mening dat dit niet is toegestaan als de sanitaire ruimten zijn omsloten door het brandcompartiment zonder brandwerende scheidingsconstructie.

Download hier het advies