Direct advies aanvragen

ATGB-advies 1812 – Aangewezen op portiek

Een nieuw te bouwen woongebouw van vier bouwlagen wordt ontsloten via een portiektrappenhuis. In totaal omvat het woongebouw 915 mgebruiksoppervlakte die ontsloten wordt via het portiek. Volgens artikel 2.104 vierde lid sub b mag niet meer dan 800 m2gebruiksoppervlakte aan woonfuncties zijn aangewezen op een enkele vluchtroute door een trappenhuis waar langs beweegbare constructieonderdelen moet worden gevlucht.

Volgens de aanvrager wordt hieraan voldaan omdat de twee appartementen op de begane grond bij brand ook een vluchtroute via de schuifpui in de woonkamer hebben die voert naar het aansluitende terrein en van daar naar de openbare weg. De gemeente is van mening dat de aanwezigheid van de hoofdtoegang in het portiek bepalend is of een woonfunctie aangewezen is op het portiek voor het vluchten bij brand.

Download hier het advies