Direct advies aanvragen

ATGB-advies 1912 – Afwijkende EPC-eis door Crisis- en herstelwet

Voor de nieuwbouw van drie woongebouwen met in totaal 76 woningen geldt, in afwijking van artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012, een verscherpte eis voor de energieprestatie van ten hoogste 0,2 volgens het Besluit uitvoering van de Crisis- en herstelwet. In de gemeente wordt gebruik gemaakt van een warmtenet, als bedoeld in NVN 7125. De gemeente is van mening dat naast de EPC-eis van 0,2 waarbij het rendement van het beschikbare warmtenet is meegerekend, ook moet worden voldaan aan de eis uit het vierde lid van artikel 5.2 van het Bouwbesluit waarin is gesteld dat zonder het meerekenen van het rendement van het warmtenet ook een EPC van ten minste 1,33 maal de vereiste waarde moet worden behaald. De ontwikkelaar is het hier niet mee eens en is van mening dat de aangescherpte eis voor het bouwen op deze locatie, de EPC-eisen uit artikel 5.2 van het Bouwbesluit volledig vervangt.

Download hier het advies