Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2003 – Spiegelsymmetrie t.o.v. eigen agrarisch perceel

Tussen twee bestaande loodsen wordt een overkapping geplaatst met een niet brandwerende gevel erlangs t.p.v. de perceelgrens. De loodsen en overkapping mogen, bepaald volgens NEN 6060, als één brandcompartiment worden beschouwd. De gemeente eist dat de nieuwe gevel ter plaatse van de nieuw te bouwen overkapping brandwerend moet worden uitgevoerd, zodanig dat aan een wbdbo van ten minste 60 minuten wordt voldaan ten opzichte van een fictieve spiegelsymmetrische gevel ten opzichte van de perceelgrens. De indiener is het hier niet mee eens omdat hij ook eigenaar is van het buurperceel en omdat het buurperceel niet bestemd is om te bebouwen.

Download hier het advies