Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2004 – Flexibele buizen voor hemelwaterafvoer van opslagunits

Verschillende bij elkaar geplaatste prefab betonnen opslagunits met platte daken en bitumineuze dakbedekking  zijn elk uitgevoerd met een eigen hemelwaterafvoer. Onder de units zijn de hemelwaterafvoeren onderling gekoppeld aan horizontale verzamelleidingen, bestaande uit flexibele geribbelde PE-buizen, rond 80 mm. Het bevoegd gezag is van mening dat de toegepaste  en los onder de units liggende flexibele buizen niet geschikt zijn voor het horizontaal afvoeren van hemelwater. De gemeente is, na eigen beproeving, van mening dat de doorstroming onvoldoende is, dat dit zal leiden tot verstoppingen die vochtoverlast en schimmelvorming veroorzaken met mogelijke gezondheidsklachten tot gevolg. De bouwer is van mening dat het systeem voldoet aan de bouwregelgeving en dat het afvoersysteem prima functioneert.

Download hier het advies