Direct advies aanvragen

ATGB advies 2101 – Bepalingsmethode WBDBO bij verbouw industriefunctie

Een industrieel pand van 3.833 m2 is in 2006 als één brandcompartiment, volgens de toenmalige methode Beheersbaarheid van Brand, gebouwd voor de opslag van pallets met stalen bulkonderdelen. Een klein deel van het gebouw wordt nu van industriefunctie naar kantoorfunctie gewijzigd. De contouren van het gebouw blijven ongewijzigd en de gemiddelde en maatgevende vuurbelasting wijzigt niet. De brandweer heeft twijfels of de maximaal toegestane stralingsintensiteit van 15 kW/m2 van een identiek en spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelgrens gespiegeld gebouw niet wordt overschreden. De brandweer eist dat de vergunningaanvrager opnieuw brandoverslagberekeningen maakt op basis van de huidige NEN 6060.

Download hier het advies