Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2104 – Nieuwe eisen bij start bouw voor galerij bij transformatie

Een tweelaagspand waarin een garagebedrijf was gevestigd wordt getransformeerd tot een drielaags appartementengebouw. Op de verdiepingen worden appartementen ontsloten via een galerij. Bij brand voert de vluchtroute voorlangs een ander appartement naar het enige vluchttrappenhuis. De vergunning is verleend en bij start bouw is de toezichthouder vanuit de gemeente van mening dat op een aantal punten niet voldaan is aan de minimale eisen van het Bouwbesluit 2012. De belangrijkste zijn dat de gemeenschappelijke vluchtroute over de galerij voorlangs een ander appartement voert en er niet is aangetoond dat de galerij als niet besloten ruimte mag worden beschouwd. De gemeente verzoekt vergunninghouder om het plan aan te passen en de gewijzigde stukken aan de vergunning toe te voegen. De vergunninghouder is van mening dat het plan wel voldoet aan de minimale eisen van Bouwbesluit 2012 die gelden bij transformatie.

Download hier het advies