Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2209 – Brandslanghaspels in woonfunctie voor zorg

De appartementen van een nieuw te bouwen wooncomplex met 38 woningen voor zorg in vijf bouwlagen worden ontsloten via een inpandige corridor. Aan weerszijden van de corridor zijn appartementen gelegen die elk zijn bedoeld voor zelfstandig gebruik. Het grootste appartement heeft een gebruiksoppervlakte van 80 m2. Elk appartement is 60 minuten brandwerend gescheiden van de belendende appartementen en 30 minuten brandwerend gescheiden van de gemeenschappelijke vluchtroute die door de corridor voert. Bovendien is hier een rookweerstand van R200 gerealiseerd.

Het Bouwbesluit 2012 eist de aanwezigheid van brandslanghaspels in een woonfunctie voor zorg met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2. De gemeente is van mening dat die eis hier ook geldt, omdat de totale gebruiksoppervlakte van woonfuncties voor zorg op elke verdieping meer dan 500 m2 bedraagt. De brandveiligheidsadviseur is van mening dat deze eis niet geldt omdat elk appartement een afzonderlijke woonfunctie voor zorg is die niet groter is dan 80 m2.

Download hier het advies