Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2211 – Geen spiegelsymmetrie op perceelgrens

Een nieuw te bouwen bedrijfshal van 7.053 m2 moet, op grond van maatregelpakket 1 van NEN 6060, voldoen aan een WBDBO van 90 minuten naar een in de perceelgrens gespiegeld identiek gebouw op het naastgelegen perceel. Als gevolg van de afstand tot de perceelgrens kan aan een WBDBO van 60 minuten worden voldaan. Volgens NEN 6060:2015 mag geen brandwerendheid van buiten naar binnen worden toegekend aan de gevel van het fictieve buurcompartiment. De resterende 30 minuten WBDBO vanuit de te bouwen bedrijfshal moet daarom volledig worden gerealiseerd door de eigen gevel (van binnen naar buiten). De brandveiligheidsadviseur is van mening dat de brandwerendheid van de spiegelsymmetrische gevel (van buiten naar binnen), ondanks wat NEN 6060 bepaalt, wel mag worden meegerekend, omdat dit inmiddels na wijziging van de NEN 6068, volgens ยง 6.8 van NEN 6068:2020 is toegestaan. De gemeente is van mening dat de onderbouwing van een gelijkwaardige brandveiligheid volgens NEN 6060 volledig op de daarin beschreven maatregelenpakketten dient te zijn gericht. De wijziging van de NEN 6068 is alleen relevant voor bouwwerken die rechtstreeks voldoen aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012.

Download hier het advies