Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2214 – Vervallen rookscherm

Op kelderniveau staan twee bestaande gebouwen direct met elkaar in verbinding. Ter plaatse van die doorgang op kelderniveau bevindt zich ook een gemeenschappelijke toegang naar een openbare route vanuit een metrostation die met roltrappen naar het maaiveld leidt. In 2015 is een omgevingsvergunning voor het bouwen verleend voor het realiseren van winkels op de kelderverdiepingen van de beide bestaande gebouwen. De toegang vanuit de publiektoegankelijke route van de metro werd geaccepteerd als in een gecertificeerde sprinklerinstallatie met automatische doormelding zou worden voorzien en twee rookschermen die de beide kelderverdiepingen bij brand zouden compartimenteren en die rookverspreiding naar de metroroute zou voorkomen.

Inmiddels worden de kelderverdiepingen verbouwd en worden de winkels vervangen door niet-openbare functies (bijeenkomstfunctie en kantoorfunctie). De brandveiligheidsadviseur wil de twee rookwerende rolschermen meteen ook verwijderen en vervangen door 1 rookwerend rolscherm, direct t.p.v. de ingang naar de metroroute. Daarmee komen beide kelderverdiepingen permanent met elkaar in verbinding en wordt het brandcompartiment verdubbelt, maar dit is geheel gesprinklerd. De gemeente is van mening dat de loopafstanden na verbouwing langer zijn en er maar één rookwerend rolscherm is in plaats van twee overblijft. Daarmee wordt de indertijd vergunde gelijkwaardige oplossing onvoldoende in stand gehouden.

Download hier het advies