Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2215: Toetsniveau vierde verbouwing binnen portiek

In 2008 worden 7 bedrijfsruimten die via een interne trap worden ontsloten, herbestemd tot 7 appartementen. Hiervoor wordt een reguliere bouwvergunning verleend. In totaal is daarmee bij brand 1.256 m2 gebruiksoppervlakte aan woonfuncties op de gemeenschappelijke portiektrap aangewezen. In 2021 wordt een van de appartementen in twee appartementen gesplitst. De portiek telt nu 8 deuren. Later in dat jaar worden twee appartementen op de bovenste verdieping vergroot door verblijfsgebied in de kap te realiseren en er tweelaagse appartementen van te maken. De totale gebruiksoppervlakte die bij brand is aangewezen op de interne portiektrap is daarmee vergroot tot 1.353 m2. Voor beide verbouwingen is door de gemeente een omgevingsvergunning voor het bouwen verleend. Aan het eind van 2021 wordt een nieuwe omgevingsvergunning voor het bouwen verleend voor het splitsen van één appartement in vier kleine appartementen. Daardoor grenzen er 11 voordeuren aan de portiek. De bestaande bewoners maken bezwaar tegen de verleende vergunning en de gemeente laat de brandweer een advies opstellen. Die geeft aan dat de vergunning onrechtmatig is verleend omdat het plan niet voldoet aan het rechtens verkregen niveau. De gemeente dreigt de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen weer in te trekken. Onduidelijk is echter wat het rechtens verkregen niveau nu is als gevolg van alle vergunde verbouwingen en of het intrekken van de vergunning redelijk is.

Download hier het advies