Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2216 – Sprinklerdetectie i.p.v. rookdetectie in speelparadijs

In een bestaand indoor kinderspeelparadijs is een sprinklerinstallatie aanwezig. De aanvrager van de melding Brandveilig gebruik, wil de signalering bij brand, op grond van de via artikel 6.20 van het Bouwbesluit 2012 vereiste brandmeldinstallatie met rookdetectie volgens NEN 2535 wijzigen naar een signalering van brand via de sprinklerinstallatie die is voorzien van ‘quick response’-sprinklerkoppen. Via een Detact-berekening heeft de brandveiligheidsadviseur onderbouwd dat een brandmelding hierdoor circa 2 minuten later plaatsvindt dan met optische rookmelders. Daartegenover staat dat de aangesproken sprinklerinstallatie zal helpen de brandontwikkeling te vertragen of tot staan te brengen. Middels een Cfast-berekening en uitgaande van een grenswaarde van een optische rookdichtheid van 0,3 per meter, heeft de brandveiligheidsadviseur  de ASET bepaald voor het door hem bepaalde maatgevende brandscenario van een brand in het zitgedeelte met tafeltjes. Hieruit volgt een ASET/RSET veiligheidsfactor die hoger is in de gesprinklerde situatie dan in een referentiesituatie met optische rookmelders en zonder sprinkler. De brandweer is van mening dat het toepassen van een sprinklerdetectie niet past binnen het gemeentelijk beleid en dat te weinig rekening is gehouden met de hoeveelheid kunststof speeltoestellen en de aanwezigheid van veel jonge kinderen tussen de 1 en 10 jaar die niet zelfredzaam zijn.

Download hier het advies