Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2218 – Spouwmuur dakopbouw over hartlijn tussenwoning

Een bestaande tweelaagse tussenwoning uit 1967 wordt opgetopt met een nieuwe derde bouwlaag. De woningen zijn indertijd in een monoliete betonconstructie uitgevoerd. De nieuwe opbouw is opgebouwd uit een houten constructie met een bakstenen gevelafwerking ter plaatse van de overgang met de buren. De gevelafwerking met baksteen ter plaatse van de overgang naar de buren  zal zich uitstrekken over de hartlijn tussen de woningen en daarmee deels op het erf van de buren terechtkomen. De buren aan beide zijden hebben hiermee ingestemd. De gemeente heeft de vergunning geweigerd vanwege door de gemeente geconstateerde strijd met artikel 2.83 derde lid waarin is bepaald dat een brandcompartiment zich over niet meer dan één perceel mag uitstrekken. Daarnaast heeft de gemeente strijd geconstateerd met artikel 2.84 achtste lid waarin is bepaald hoe spiegelsymmetrie ten opzichte van een perceelgrens moet worden bepaald. De gemeente gaat daarbij uit van de hartlijn van de constructie als perceelgrens. De aanvrager is van mening dat een eigendomsgrens niet per se gelijk hoeft te zijn met een perceelgrens voor een omgevingsvergunningaanvraag en de architect heeft de perceelgrens ter plaatse van de nieuwe opbouw voorzien langs de buitenzijde van het nieuwe gevelmetselwerk.

Download hier het advies