Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2301 – Scootmobielen in gemeenschappelijke verkeersruimte

In een bestaand verzorgingshuis heeft de gemeente geconstateerd dat scootmobielen van de bewoners geregeld op bepaalde plekken in verkeersruimten worden gestald waardoor ook een vluchtroute voert. De gemeente is van mening dat de vuurlast van deze scootmobielen en de daarbij behorende rookontwikkeling bij brand kan zorgen voor situaties waarin vluchtroutes niet meer bruikbaar zijn. De gemeente heeft daarop besloten de zorginstelling aan te schrijven met het voornemen een Last onder Dwangsom op te leggen bij het blijven voortbestaan van deze situatie. Als maximale grenswaarde voor het stallen van scootmobielen in een verkeersruimte waardoor een vluchtroute voert in een gezondheidszorgfunctie, hanteert de gemeente de grenswaarden voor het stallen van scootmobielen zoals beschreven in de handreiking ‘Brandveilig gebruik van vluchtroutes’ uit 2020 van Nieman R.I. De zorginstelling is van mening dat deze handreiking geen wettelijk kader biedt voor handhaving.

Download hier het advies