Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2304-1 – Certificatie BMI zonder rookmelder in vluchtroute via de buren

Een woonzorglocatie met zorgclusterwoningen voor 24-uurszorg en met een groepszorgwoning voor 24-uurszorg grenst aan een woonzorglocatie van een andere eigenaar. Bij brand voert een tweede vluchtroute door het trappenhuis dat in eigendom is van de andere eigenaar. In dit trappenhuis van de buren zijn geen rookmelders aanwezig die zijn aangesloten op de BMI. Om aan de eis voor volledige bewaking te kunnen voldoen, is dit in beginsel wel vereist. De brandweer kan zich, namens het bevoegd gezag en op basis van een risicogerichte beschouwing, vinden in de huidige situatie. De gebouweigenaar krijgt echter geen CCV-certificaat op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties, omdat de BMI met volledige bewaking niet voldoet aan de eisen uit NEN 2535, in combinatie met het eerder uitgebrachte ATGB-advies 1508.

Download hier het advies