Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2307 – Rookkleppen zonder rookmeldersturing en met terugslagklep

In een nieuw te realiseren woningbouwproject zijn de mechanische ventilatie-units van de appartementen aangesloten op een centraal afblaaskanaal dat bovendaks uitmondt. Om rookverspreiding bij brand via luchtkanalen te voorkomen omschrijft NEN 6075:2020 in paragraaf 6.3.3 dat een rookklep in een kanaal aangestuurd moet worden door een rookmelder. De aanvrager wil, in plaats daarvan, brand- en rookverspreiding tussen appartementen voorkomen door het gebruik van een terugslagklep in combinatie met een brandklep en zonder gebruik te maken van een rookmeldergestuurde rookklep. Ter onderbouwing van de vereiste prestatie, heeft de aanvrager twee rapportages aangeleverd van toe te passen componenten in dit oplossingsprincipe. De brandweer eist een integrale brandtest van de achter elkaar geplaatste terugslagklep en brandklep om de gelijkwaardigheid te accepteren.

Download hier het advies