Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2308 – Collectieve huisvesting voor 24 arbeidsmigranten

Aan de kop van de productiehal van een kwekerij is huisvesting voor 24 arbeidsmigranten gerealiseerd. De gebruiker heeft aangegeven dat de accommodatie in gebruik is als een logiesfunctie, NIET gelegen in een logiesgebouw, omdat de samenstelling van de (tijdelijke) bewoners zodanig is dat er sociale samenhang is en de accommodatie als een groepsaccommodatie moet worden beschouwd. Er is een collectieve woonkamer en koken en sanitaire voorzieningen zijn ook voor collectief gebruik. Verder is er een dagelijks beheerder en een nachtregister.

De brandweer heeft het gebouw getoetst aan de door de aanvrager aangegeven gebruiksfunctie. De brandweer twijfelt of de sociale samenhang in de groep zodanig is dat hier sprake is van een groepsaccommodatie. Daarbij refereert zij aan ATGB-advies 2002 over tijdelijke huisvesting van een groep arbeidsmigranten.

Download hier het advies