Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2309 – Hoogte hekwerk Frans balkon

In de gevels van een nieuw te bouwen woongebouw worden Franse balkons toegepast. Met het bevoegd gezag is discussie ontstaan over de aan te houden hoogte van de vloerafscheidingen. De adviseur is van mening dat de Franse balkons zijn ingevuld met een ‘beweegbaar raam’ waardoor voor de vloerafscheiding volgens artikel 2.18 derde lid van het Bouwbesluit 2012 een hoogte van 0,85 m vanaf de vloer mag worden aangehouden. Het bevoegd gezag is van mening dat hier sprake is van een ‘deur’ omdat een vensterbank ontbreekt. De aanwezigheid van een vensterbank biedt namelijk een extra (psychologische) barrière tegen het doorvallen. Het bevoegd gezag is daarom van mening dat de hoogte van de vloerafscheiding een hoogte van 1,0 m, resp. 1,2 m moet hebben.

Download hier het advies