Direct advies aanvragen

Advies 1513 – Woongebouw of zorgclusterwoningen?

Een wooncomplex bestaat uit 85 appartementen in vijf bouwlagen. De appartementen liggen langs een atrium en worden verhuurd als aanleunwoning bij het aangrenzende woonzorgcomplex. De brandweer is van mening dat het hier om zorgclusterwoningen voor zorg op afroep gaat en eist een brandmeldinstallatie (BMI) en bijbehorende ontruimingsalarminstallatie (OAI). De brandweer is van mening dat het hier niet om een reguliere woonfunctie gaat vanwege de aanwezige spreek-/luisterverbinding in de woning die kan worden verbonden met een 24-uurs bezette post. Bovendien wordt het complex, samen met andere woon/zorgcomplexen op internet aangeboden voor mensen met een zorgindicatie volgens de Wet Langdurige Zorg. De exploitant van de woningen is daarentegen van mening dat het hier gaat om woningen waarin zelfstandig gewoond wordt en waarbij –in geval van brand- geen hulp bij ontruiming nodig is. Een BMI met OAI is volgens de exploitant dan ook niet vereist.

Download hier het advies