Direct advies aanvragen

ATGB-advies n.a.v. brand in Grenfell Tower gepubliceerd

De ATGB heeft, in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een adviesrapport opgesteld naar aanleiding van de eerste fase van het rapport van de Grenfell Tower Inquiry over de brand in Grenfell Tower van 14 juni 2017 in Londen (GTI Phase 1 Report). Hierin beschrijft de ATGB in hoeverre de conclusies en aanbevelingen vanuit het Engelse rapport relevant zijn voor de Nederlandse bouwpraktijk en de bestaande woningvoorraad. Daarnaast doet de ATGB aanbevelingen in haar adviesrapport over aandachtspunten en wenselijke aanpassingen van de Nederlandse bouwregelgeving naar aanleiding van de brand in Grenfell Tower en het GTI Phase 1 Report. Het adviesrapport van de ATGB vindt u via de volgende link: link naar het ATGB-adviesrapport.