Direct advies aanvragen

ATGB-advies over onderzoek naar risicovolle gevels met brandklasse B

In het ATGB-advies n.a.v. het Engelse Grenfell Tower Inquiry Report Phase 1 (ATGB-Grenfelladvies fase 1), van 30 maart 2020, heeft de ATGB een aantal aanbevelingen gedaan. Een van die aanbevelingen was om nader onderzoek te doen naar mogelijk risicovolle situaties waarin de huidige eis voor gevels (Brandklasse B) niet toereikend is en een zwaardere eis en/of een alternatieve bepalingsmethode nodig is. Inmiddels is dit onderzoek in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgevoerd. De ATGB heeft, op verzoek van de minister, beoordeeld in hoeverre dit onderzoek aansluit bij de aanbeveling die de ATGB in het ATGB-Grenfelladvies fase 1 hiervoor heeft gedaan. De brief die de ATGB hierover heeft geschreven kunt u downloaden via onderstaande link.

Download hier de brief van de ATGB