Direct advies aanvragen

Advies 1812 – Aangewezen op portiek

Advies 1810 – Daglicht via daglichtbuizen

Advies 1809 – Daglicht uit smalle steeg

Advies 1808 – inspectiecertificaat RWA

Advies 1807 – luminescerende vluchtrouteaanduiding

Advies 1806 – Sanitaire ruimten binnen zone beschermd subbrandcompartiment

Advies 1805 – Energieprestatie ‘circulaire’ vakantiechalets

Advies 1803 – handhaving n.a.v. gebruiksoppervlakte portiek

Advies 1804 – Gelijkwaardigheid brandveiligheid in tweelaagse kippenstal

Advies 1802 – schuifdeur in trappenhuis

Advies 1801 – Op portiek aangewezen gebruiksoppervlakte

Advies 1716 – brandbaar plafond in dagopvang en groepszorgwoning gehandicapten

Advies 1715 – brandveilig gebruik groepszorgwoning en onderhoudstermijn brandslanghaspel

Advies 1713 – school als groot brandcompartiment

Advies 1714 – woningtoegangen in trappenhuis

Advies 1711 – WBDBO bedrijfshal door spiegelsymmetrie

Advies 1712 – Haakse woningtoegangsdeuren in lifthal

Advies 1710 – Verticaal opgedeeld trappenhuis

Advies 1708-1 – Houtpellettoestel in studentenhuis

Advies 1709 – Logies- of woongebouw?

Advies 1707 – Gelijkwaardige toegang veiligheidstrappenhuis

Advies 1706 – Toegang stallingsgarage vanuit portiek

Advies 1705 – Vluchtroute aanduiding op MBI geschakeld

Advies 1704 – WBDBO winkelruit

Advies 1702 – Transformatie kantoor naar portiek

Advies 1611-1 – Daglicht en burenrecht

Advies 1701 – Certificeren BMI in klein kinderdagverblijf

Advies 1612 – Brandventilatie vs. Sprinkler in parkeergarage

Advies 1610 – Wonen, gebruiksmelding- en -vergunningplicht in één gebouw

Advies 1607-1 – Gebruiksmelding bouwdeel voor afzonderlijk gebruik

Advies 1609 – Schuifdeur als vluchtdeur of als nooddeur

Advies 1608 – Vervallen trap in monumentaal gebouwtje

Advies 1603 – Doormelden en tijdelijk uitzetten BMI

Advies 1606 – Melding of nieuwe vergunning?

Advies 1605 – Handbrandblusser vs brandslanghaspel

Advies 1604 – Brandvertragende gordijnen in hotel

Advies 1601 – Deur liftmonteur in veiligheidstrappenhuis

Advies 1513 – Woongebouw of zorgclusterwoningen?

Advies 1602 – Smalle gangen

Advies 1512 – Toevoeging kantoorunits in groot brandcompartiment

Advies 1511 – Grootte nevenfunctie van een industriefunctie

Advies 1510 – Kantschuif op dubbele brandwerende deur

Advies 1509 – BMI voor woongebouw met incidenteel logiesgebruik

Advies 1508 – Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute

Advies 1507-1 – Doodlopende galerij in bestaand appartementengebouw

Advies 1506 – Onderbouwing gelijkwaardigheid sprinkler

Advies 1505 – Voorportaal voor brandweerlift

Advies 1504 – Berekening branddoorslag houtconstructie

Advies 1503 – Twee vluchtroutes in een atrium

Advies 1502 – Schuifdeur gestuurd door BMI als nooddeur

Advies 1501 – Rookmelders of BMI in KDV

Advies 1414 – Toegang woningen via dakstraat

Advies 1413 – Galerij met enkele vluchtroute

Advies 1411 – Vluchtroute hotelkamer door ontbijtzaal

Advies 1410-1 – Sprinklermeldinstallatie ipv BMI

Advies 1408 – Brandwerendheid vluchtroutes woontoren

Advies 1009 – Woningsprinkler verbouw appartementen

Advies 1409 – Vluchtroute woning door ijssalon

Advies 1407 – Onderhoud niet-gecertificeerde brandmeldinstallatie (BMI)

Advies 1406 – Rooksluis voor trappenhuis in hotel

Advies 1405 – Brandmeldinstallatie (BMI) versus compartimentering

Advies 1404 – Vluchten langs andere woning / portiekontsluiting

Advies 1308 – Brandwerend rolscherm OV-busterminal

Advies 1307 – Enkele vluchtroute nieuwbouw hotel door bestaand hotel

Advies 1306-1 – Sprinkler en brandwerende coating in kantoorgebouw

Advies 1305 – Flexibele brandcompartimentering

Advies 1304 – Handhaving brandveiligheid

Advies 1303 – IJsblokjesmachine in gangzone hotel

Advies 1302-1 – Parkeren onder galerij woongebouw

Advies 1301-02 – Toepassing NEN 6068 of BvB2007

Advies 1212 – Veilig vluchten bij naast elkaar gelegen deuren

Advies 1211 – Vluchten via kooiladder als extra vluchtroute

Advies 1210 – Toepassing van BvB 1995 bij verbouw

Advies 1205 – Gebruiksfunctie

Advies 1204-02 – Is wonen en zorg omgevingsvergunningplichtig voor brandveilig gebruik?

Advies 1201 – Portiekoplossing of niet?

Advies 1116-02 – Rookverspreiding galerij met vides

Advies 1115-02 – Wonen en zorg vs. Zorgzwaarte

Advies 1114-02 – Brandveiligheid aankleding kerkzaal

Advies 1112 – Geografisch brandmeldpaneel kinderdagverblijf

Advies 1108 – C2000 ondersteuning in gebouw

Advies 1106 – Ontgrendeling deuren in calamiteitsituatie

Advies 1104 – Zelfsluitende toegangsdeuren subbrandcompartiment woongebouw

Advies 1103 – Wbdbo bedrijfspand

Advies 1102 – Gelijkwaardigheid compartimentering ziekenhuis

Advies 1101 – Aanvullende eisen stellen aan de bereikbaarheid, beheersbaarheid en bestrijding van de brand

Advies 1019 – Twee bouwblokken ontsloten via één portiek

Advies 1015 – Brandveiligheidsinstallatie kampeerboerderij

Advies 1014 – Eisen bestaand gezondheidszorggebouw

Advies 1011 – Vuurbelasting liften

Advies 1008 – Woonfunctie met kamergewijze verhuur

Advies 1006 – Vluchtroutes woongebouw

Advies 1005 – Brandmeldinstallatie kerkgebouw

Advies 1004 – Brandcompartimentering stookruimte zwembad

Advies 1003 – Brandmeldinstallatie met doormelding bij bedrijfsgebouw

Advies 1002 – Veiligheidstrappenhuis

Advies 1001 – Bedrijfsverzamelgebouw

Advies 915 – Kleinschalige kinderopvang

Advies 913-1 – Slapen in een scoutinggebouw

Advies 912-2.29 – Rieten schroefdak