Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2309 – Hoogte hekwerk Frans balkon

ATGB-advies 2308 – Collectieve huisvesting voor 24 arbeidsmigranten

ATGB-advies 2307 – Rookkleppen zonder rookmeldersturing en met terugslagklep

ATGB-advies 2306 – Eén of twee rooksluizen voor wokkeltrappenhuizen?

ATGB-advies 2305 – Rookwerende schachtwand bij renovatie

ATGB-advies 2302 – Rookafvoer galerij in carrévorm

ATGB-advies 2304-1 – Certificatie BMI zonder rookmelder in vluchtroute via de buren

ATGB-advies 2303-1 – Enkele vluchtroute over galerij door portiektrappenhuis

ATGB-advies 2301 – Scootmobielen in gemeenschappelijke verkeersruimte

ATGB-advies 2218 – Spouwmuur dakopbouw over hartlijn tussenwoning

ATGB-advies 2217 – Prestatie-eisen spiegelsymmetrie en NEN 6068

ATGB-advies 2216 – Sprinklerdetectie i.p.v. rookdetectie in speelparadijs

ATGB-advies n.a.v. beoordeling uitgevoerde ‘Grenfell-onderzoeken’

ATGB-advies 2215: Toetsniveau vierde verbouwing binnen portiek

ATGB-advies 2214 – Vervallen rookscherm

ATGB-advies 2213 Gemeenschappelijke bergruimten bij luxe appartementen

ATGB-advies 2212 – Locatie opstelplaats brandweervoertuig

ATGB-advies 2211 – Geen spiegelsymmetrie op perceelgrens

ATGB-advies 2210 – Daglichttoetreding bij legalisering bestaand woongebruik

ATGB-advies 2209 – Brandslanghaspels in woonfunctie voor zorg

ATGB-advies 2208 – Daglicht uit steeg

ATGB-advies 2207 – Rookwerendheidseis bij opwaarderen brandwerendheid van bestaande deuren?

ATGB-advies 2206 – Brandgedrag theaterstoelen

ATGB-advies 2204 – Stallingsruimte voor scootmobiel

ATGB-advies 2203 – Vluchtroute voorlangs voordeuren in hoogbouw

ATGB-advies 2205 – Standaard- of vrijloopdranger?

ATGB-advies 2202 – Afvoer van warmte en rook van galerij met overstek

ATGB-advies 2201 Batterijgevoede rookmelders

ATGB-advies 2114 – Projectering rookmelder

ATGB-advies 2113 – Gebruiksfunctie paardenfokkerij

ATGB-advies 2112 – Watermist en geen veiligheidsvluchtroute

ATGB-advies 2111 – Elektronische ontsluiting vluchtdeur

ATGB-advies 2110 – Reductie BoB door sprinkleralarmering

ATGB-advies 2109 – Brandklasse deuren in lifthal

ATGB-advies 2108-1 – Vrijdragende tussenvloeren in industriefunctie

ATGB-advies 2107 – Slaapcapsules in hotel

ATGB-advies 2106 – Watermistsprinklers in hoogbouw

ATGB-advies 2105 – Uitwisselbaarheid brandklasse gevel en snelheid alarmering

ATGB-advies 2104 – Nieuwe eisen bij start bouw voor galerij bij transformatie

ATGB-advies 2103 – toegestane brandduur bij ‘traveling local carfire’

ATGB advies 2102 – NEN 6079 versus NEN 6060: bepaling gelijkwaardigheid

ATGB advies 2101 – Bepalingsmethode WBDBO bij verbouw industriefunctie

ATGB-advies 2007 – directe doorgang naar veiligheidstrappenhuis

ATGB-advies 2006 – BMI en vluchtroutes in kerk

ATGB advies 2005 – optoppen bestaande portiek

ATGB-advies 2004 – Flexibele buizen voor hemelwaterafvoer van opslagunits

ATGB-advies 2003 – Spiegelsymmetrie t.o.v. eigen agrarisch perceel

ATGB-advies 2002 – Tijdelijke huisvesting groep arbeidsmigranten

ATGB-advies 2001 – Grote stallingsgarage zonder BMI

ATGB-advies 1916 – doodlopend eind en rooksluis met lift in hoogbouw

ATGB-advies 1915 – Afmetingen vloerafscheiding in theater

ATGB-advies 1914 – Aanrijdbelasting bij herbestemming bestaande loopbrug

ATGB-advies 1911 – Horizontale openingen langs vloerrand

ATGB-advies 1912 – Afwijkende EPC-eis door Crisis- en herstelwet

ATGB-advies 1913 – Brandveilig gebruik in wooncentrum voor kinderen

ATGB-advies 1910 – gecombineerde wenteltrap in geschakelde monumenten

ATGB-advies 1909 – Verbouwniveau brandwerende doorvoering

ATGB-advies 1907 – grondpakket als isolatie

ATGB-advies 1908-1 – Onderhoud brandkleppen en zorgplicht

ATGB-advies 1906 – Horeca en wonen onder één rieten kap

ATGB-advies 1905 – Brandgedrag gordijnen in logiesverblijven

ATGB-advies 1904 – grootte nevenfunctie van industriefunctie

ATGB-advies 1903 – Vluchtroute door kantoor

ATGB-advies 1902 – wel of geen brandmeldinstallatie in stallingsgarage

ATGB-advies 1901-1 – zelfsluitendheid deuren in woonfunctie voor zorg

ATGB-advies 1811-1 – Vluchtmatrassen

ATGB-advies 1812 – Aangewezen op portiek

ATGB-advies 1810 – Daglicht via daglichtbuizen

ATGB-advies 1809 – Daglicht uit smalle steeg

ATGB-advies 1808 – inspectiecertificaat RWA

ATGB-advies 1807 – luminescerende vluchtrouteaanduiding

ATGB-advies 1806 – Sanitaire ruimten binnen zone beschermd subbrandcompartiment

ATGB-advies 1805 – Energieprestatie ‘circulaire’ vakantiechalets

ATGB-advies 1803 – handhaving n.a.v. gebruiksoppervlakte portiek

ATGB-advies 1804 – Gelijkwaardigheid brandveiligheid in tweelaagse kippenstal

ATGB-advies 1802 – schuifdeur in trappenhuis

ATGB-advies 1801 – Op portiek aangewezen gebruiksoppervlakte

Advies 1716 – brandbaar plafond in dagopvang en groepszorgwoning gehandicapten

Advies 1715 – brandveilig gebruik groepszorgwoning en onderhoudstermijn brandslanghaspel

Advies 1713 – school als groot brandcompartiment

Advies 1714 – woningtoegangen in trappenhuis

Advies 1711-1 – WBDBO bedrijfshal door spiegelsymmetrie

Advies 1712 – Haakse woningtoegangsdeuren in lifthal

Advies 1710 – Verticaal opgedeeld trappenhuis

Advies 1708-1 – Houtpellettoestel in studentenhuis

Advies 1709 – Logies- of woongebouw?

Advies 1707 – Gelijkwaardige toegang veiligheidstrappenhuis

Advies 1706 – Toegang stallingsgarage vanuit portiek

Advies 1705 – Vluchtroute aanduiding op MBI geschakeld

Advies 1704 – WBDBO winkelruit

Advies 1702 – Transformatie kantoor naar portiek

Advies 1611-1 – Daglicht en burenrecht

Advies 1701 – Certificeren BMI in klein kinderdagverblijf

Advies 1612 – Brandventilatie vs. Sprinkler in parkeergarage

Advies 1610 – Wonen, gebruiksmelding- en -vergunningplicht in één gebouw

Advies 1607-1 – Gebruiksmelding bouwdeel voor afzonderlijk gebruik

Advies 1609 – Schuifdeur als vluchtdeur of als nooddeur

Advies 1608 – Vervallen trap in monumentaal gebouwtje

Advies 1603 – Doormelden en tijdelijk uitzetten BMI

Advies 1606 – Melding of nieuwe vergunning?