Direct advies aanvragen

NIEUW! ATGB-advies 2005: Optoppen bestaande portiek

Een bestaande portiek uit 2013 wordt opgetopt met twee bouwlagen waardoor de hoogste vloer van een verblijfsgebied dat bij brand is aangewezen op het portiektrappenhuis op 21 m komt te liggen. De vergunningaanvrager is van mening dat het rechtens verkregen niveau (RVN) van de bestaande woningen niet verslechtert door de optopping en er geen RVN is voor de nieuwe bouwlagen waardoor aan bestaande bouwniveau mag worden voldaan. De gemeente is van mening dat het RVN gebaseerd is op de nieuwbouwvoorschriften van het Bouwbesluit 2012 waarop het bestaande gebouw uit 2013 is vergund.

Klik hier om naar het advies te gaan.