Direct advies aanvragen

Nieuwe commissieleden bekend

Per 1 januari 2016 heeft minister Blok vier nieuwe commissieleden benoemd, naast de reeds zittende commissieleden. De nieuwe commissieleden zijn benoemd vanwege hun gezaghebbende expertise op het gebied van de bouwfysica en duurzaam bouwen en op het gebied van constructieve veiligheid. De nieuwe commissieleden zijn: ir. Arjan Pleijsier (bouwfysica), ir. Luc Schaap (bouwfysica), ing. Rob Stark (constructieve veiligheid) en prof. Ir. Simon Wijte (constructieve veiligheid).