Direct advies aanvragen

Online aanvraagformulier

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Gegevens namens belanghebbende/vergunninghouder

  Er is altijd een contactpersoon namens een belanghebbende en/of vergunninghouder van het betrokken bouwwerk vereist om een adviesaanvraag in behandeling te kunnen nemen.
 • Gegevens namens bevoegd gezag

  Er is altijd een contactpersoon namens het bevoegd gezag of namens een adviseur van het bevoegd gezag vereist om een adviesaanvraag in behandeling te kunnen nemen.
 • Context casus

 • in geval van herbestemming
 • Discussies binnen het bevoegd gezag of de brandweer en discussies tussen adviseurs onderling kunnen niet in behandeling genomen worden.
 • Zienswijzen

  Hieronder graag beknopte zienswijze van beide partijen weergeven.
  Indien een van deze vragen met 'Nee' is beantwoord, graag document(en) als bijlage toevoegen waaruit deze zienswijze blijkt in de bewoordingen van deze partij.
  Indien een van deze vragen met 'Nee' is beantwoord, graag document(en) als bijlage toevoegen waaruit deze zienswijze blijkt in de bewoordingen van deze partij.
 • Adviesvraag

  Beschrijf hier zo concreet mogelijk de kern van het conflict/verschil van inzicht waarover u een advies wilt van de adviescommissie. De adviescommissie voert geen integrale beoordelingen uit van bestaande of nieuw te realiseren bouwwerken, maar beperkt zich tot een beoordeling gericht op de adviesvraag.
 • Bijlagen

  Geef hier een opsomming van de relevante bijlagen die u bijvoegt ten behoeve van de beantwoording van uw adviesvraag/-vragen. Denk hierbij aan (relevante) tekeningen, (relevante) correspondentie en (relevante) rapportages. De ATGB verzoekt partijen om (delen van) documenten die voor de volledigheid worden toegevoegd en die niet direct relevant zijn voor de documentatie van de casus of om de zienswijze van een der partijen duidelijk te maken, NIET toe te voegen. De ATGB doet geen integrale planbeoordelingen en gebruikt alleen documenten die relevant zijn om de gestelde adviesvraag/-vragen te kunnen beantwoorden. U kunt bestanden uploaden via onderstaande optie. Uiteraard kunt u ook een mail sturen met bestanden aan het algemene e-mailadres van de adviescommissie via secretariaat@atgb.nl. U kunt ook een link naar een onlinelocatie of FTP-server sturen van waar de bestanden kunnen worden gedownload.
 • Akkoord en Privacyverklaring

  De Privacyverklaring van de ATGB kunt u inzien door in de voettekst van deze pagina op 'Privacyverklaring' te klikken. Alleen adviesaanvragen waarin de wederpartij op de hoogte is van de adviesaanvraag, worden in behandeling genomen. De wederpartij hoeft niet akkoord te zijn met de indiening van de adviesaanvraag. Indien wederpartij (nog) niet op de hoogte is van de adviesaanvraag, verzoeken wij u dringend om een gerichte contactpersoon op de hoogte te stellen vooraf- gaand aan de indiening van deze adviesaanvraag. De ATGB stelt betrokken partijen altijd op de hoogte van een ontvangen adviesaanvraag. U dient akkoord te gaan met de Privacyverklaring van de ATGB.